காதற் பெருமான் -காதற் பெருமான் - Kaadhar Perumaan - Kathar Peruman - Kaadar Perumaan Kaadhar Perumaan Kathar Peruman Kaadar Perumaan

இரண்டு நாவல்கள்:
1.காதற் பெருமான்  - ஆன்மீக புதினம், ஆன்மீக நாவல், சமய பக்தி சார்ந்த நாவல், அருணகிரிநாதர் சரித்திரம்;  
2.வாலிப வேடம் - குடும்ப நாவல், குடும்ப புதினம். 
 
காகித அட்டை;
256 பக்கங்கள்; 
மொழி: தமிழ்; 
முதற் பதிப்பு: டிசம்பர், 1998; 
நான்காம் பதிப்பு: நவம்பர், 2013.

FREE SHIPPING ON ALL ORDERS. 

Prices are inclusive of Tax.

Availability: In stock
SKU:
TMN B 032
Book Type:
Paperback
₹120.00