பனி - ஓரான் பாமுக் (நோபல் பரிசு பெற்றவர்). தமிழில்: ஜி. குப்புசாமி - Pani - Oran Pamuk. Tamilil: G. Kuppusamy - Snow Kar in Tamil - Orhan Pamuk

உலக கிளாசிக் நாவல். 
 
காகித உறை/ பேப்பர்பேக்; 
576 பக்கங்கள்; 
மொழி: தமிழ்.

FREE SHIPPING ON ALL ORDERS. 

Prices are inclusive of Tax.

₹675.00
Share